Gimnazjum nr 39 w Warszawie
im. Agaty Mróz-Olszewskiej

Menu Podmiotowe

Skargi i wnioski

  1. Skargi i wnioski w gimnazjum nr 39 przyjmowane są przez dyrektora podczas godzin pracy.
  2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie, faksem, drogą elektroniczną.
  3. Kwalifikacji sprawy jako skargi lub wniosku dokonuje dyrektor gimnazjum.
  4. Rozpatrzenia skargi lub wniosku dokonuje dyrektor gimnazjum lub osoba przez niego upoważniona.

Odnośniki

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r., nr 5, poz. 46 z późn. zm.).
data  utworzenia: 07-11-2015 09:30
data modyfikacji: 07-11-2015 09:31

Wprowadził: Ryszard Rogacz
Zatwierdzający: Ewa Soszyńska


Licznik odwiedzin: 1435

Rejestr zmian:
datazdarzenieautor
2015-11-07 09:31:00utworzenieRyszard Rogacz
Menu Przedmiotowe