Gimnazjum nr 39 w Warszawie
im. Agaty Mróz-Olszewskiej

Menu Podmiotowe

Zasady funkcjonowania

  1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez organ prowadzący, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.
  2. Podstawową formą pracy gimnazjum jest system klasowo-lekcyjny, a jednostką organizacyjną oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania.
  3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych - 60 minut.
Szczegółowy zakres organizacji i funkcjonowania gimnazjum określa Statut Gimnazjum nr 39
data  utworzenia: 07-11-2015 09:30
data modyfikacji: 07-11-2015 09:31

Wprowadził: Ryszard Rogacz
Zatwierdzający: Ewa Soszyńska


Licznik odwiedzin: 1280

Rejestr zmian:
datazdarzenieautor
2015-11-07 09:31:00utworzenieRyszard Rogacz
Menu Przedmiotowe